Nudity ว่าด้วยภาพเปลือย

ภาพวาดบนผนังถ้ำ เป็นสิ่งแรกที่จดบันทึกว่า มนุษย์และสัตว์ มีร่างกายเป็นของตัวเอง Nude หรือ การเปลือย ก็คือสถานะหนึ่งทางร่างกายมนุษย์ ที่ปราศจากการสวมใส่เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งสภาวะนี้เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกล้วนแล้วแต่มีสภาวะของการเปลือยทั้งสิ้น หากแต่ความเจริญทางวิทยาการของมนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น สภาวะการเปลือยจึงกลายเป็นสถานะที่สังคมมนุษย์ไม่สามารถแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งได้

เปลือย หรือ โป๊ จึงเกิดขึ้นเฉพาะที่ลับตาและส่วนตัว  เป็นภาพคุ้นตาของทุกคนในห้องน้ำยามเช้า แต่ถูกปกปิดอย่างมิดชิดในที่สาธารณะภายใต้เครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้าจึงไม่ต่างจากอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ ที่เปรียบเสมือนบรรทัดฐานทางอารยธรรมและกลายเป็นขนบธรรมเนียมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ในมายาคติของการเปลือยจริง ๆอาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เสื้อผ้า แต่อาจขึ้นอยู่ที่ว่าเสื้อผ้านั้นปกปิดอวัยวะส่วนไหน การโชว์เรือนร่างสรีระของชายและหญิงริมชายหาดจึงเป็นภาพคุ้นตาในสังคม และดูไม่ส่อแววไปทางลามกอนาจาร หากไม่ได้มีการเปิดเผยอวัยวะเพศให้ผู้อื่นเห็นจนเกิดความไคร่ ซึ่งจุดซ่อนเร้นนี้มาพร้อมกับการปิดบังทางจิตใจ และสร้างแรงขับทางเพศ จึงไม่แปลกที่การเปลือยจนเห็นอวัยวะเพศจะถูกปิดกั้นและจำกัดขอบเขตในการมองเห็น   

 

 

แต่ในเชิงการศึกษา วิชากายวิภาค เป็นพื้นฐานของทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ระบบร่างกายทั้งภายนอกและภายในจะถูกพูดถึงในรูปแบบองค์ความรู้ทางวิชาการ ในเชิงศิลปะ วิชาวาดเส้น ร่างกายมนุษย์เป็นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องศึกษา องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคกรีกที่เริ่มสร้างประติมากรรมคนจริง จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน พูดได้ว่าการเขียนภาพคนให้แม่นยำ หรือการสร้างประติมากรรมให้สมบูรณ์ล้วนแล้วแต่มีร่างกายอันเปลือยเปล่าเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น

Nude หรือ การเปลือย ไม่ว่าผ่าน ภาพเขียน ประติมากรรม ภาพยนตร์ หรือรูปถ่าย ล้วนสะท้อนองค์ความรู้ ความแม่นยำ หรืออาจ สะท้อนอารมณ์ ความนึกคิดของผู้สร้าง ซึ่งถ้าแยกผลงานที่เป็นศิลปะ กับผลงานสื่อที่ต้องการเร้าอารมณ์ทางเพศ แน่นอนว่าเนื้อหาของ 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจน หากดูสื่อการเปลือยที่แสดงให้เห็นถึงการเร้าอารมณ์ทางเพศ ผู้เสพก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่หากดูการเปลือยผ่านผลงานศิลปะและมุมมองสุนทรียะ เราจะเสพผลงานในเชิงความคิดและความงามเพื่อเข้าใจเจตนาของผู้สร้าง

 

 

                  

 

 

 

 


สามารถติดตามviridian academy of artช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian 
Instragram : viridian academy of art
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือจากปุ่มมุมล่างล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง