กฎความงามสากล ‘Goden ratio’

 กฎความงามสากล ‘Goden ratio’ หรือ กฎสัดส่วนทองคำ ‘Goden ratio’

นั้นมีชื่อเรียกหลากหลายทั้ง Golden ratio, Golden section ,The golden mean

มันคือตัวเลขชุดหนึ่งที่ปรากฎอยู่ในธรรมชาติ
ทั้งในเถาใบของต้นไม้และโครงสร้างต่างๆของสิ่งมีชีวิตก็มีตัวเลขชุดนี้อยู่ ซึ่งในอดีตมีศิลปินได้นำกฎนี้มาประยุกตร์ใช้ในงานศิลปะมากมายหลายชิ้น และได้รับการยอมรับจากผู้รับชมว่ามีความงามอยู่ในงานเหล่านั้น

 

 

Fibonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี่ ได้คิดค้นกฎ Fibonacci ขึ้น คือ ถ้าเราเอาตัวเลข 1+1=2,2+3=5,5+8=13,8+13=21,… บวกกันไปเรื่อยๆจะได้ชุดตัวเลข 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 …   และเมื่อตัวเลขเหล่านี้ถูกนับไปเรื่อยๆเราจะพบว่า แต่ละตัวเลขมีช่องว่างต่างกัน  1.618  หากเรานำเอาตัวเลขเหล่านี้มาวาดเป็นขนาดของสี่เหลี่ยม เราจะได้ขนาด ของสี่เหลี่ยมที่สวยที่สุดในโลก  นั่นคือ “สัดส่วนทองคำ”

 

 

นอกจากนี้สัดส่วนทองคำถูกนำไปใช้ในงานออกแบบได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ภาพประกอบ กราฟิก โปสเตอร์ การถ่ายภาพ โฆษณา ภาพยตร์ ฯลฯ  ซึ่งนั่นเป็นเพราะความงามในธรรมชาติ ทั้งในใบไม้ ดอกไม้ ร่างกายมนุษย์และสัตว์ก็มีโครงสร้างนี้อยู่เช่นกัน
ทำให้สายตามนุษย์คุ้นชินและหลงใหลในสัดส่วนนี้ มันจึงเป็นการถอดรหัสความงามจากธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบอย่างชาญฉลาดยิ่ง

 

                        

 

โดยศิลปินและนักออกแบบสามารถนำกฎสัดส่วนทองคำนี้ไปใช้ได้โดยการวางตำแหน่งของสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ลงบนเส้นและจุดตัดเพื่อใช้ในการวางองค์ประกอบให้เกิดภาพหรือชิ้นงานที่น่าสนใจ นั่นคือวางรูปให้อยู่ในจุดที่ดึงดูดสายตามนุษย์มากที่สุด ในภาพวาดโมนาลิซา(Mona Lisa)และโครงสร้างวิหารพาเทนอน(Parthenon)เองก็ใช้กฎนี้

สัดส่วนทองคจึงถูกขนานนามว่าเป็นอัตรส่วนที่งดงามและสมบูรณ์พร้อมที่สุดในธรรมชาติ

  

 

 

 


สามารถติดตามviridian academy of artช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian 
Instragram : viridian academy of art
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือจากปุ่มมุมล่างล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง