รุ่น 6 ติดยกรุ่น

 

Congratulations ? ?6th Viridian Academy of Art
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดทั้ง 28 คน ด้วยครับ
– มัณฑนศิลป์ ศิลปากร 7 คน
– จิตรกรรม ศิลปากร 8 คน
– Central Academy of Fine Arts ปักกิ่ง 1 คน
– สถาปัตยกรรม ศิลปากร 1 คน
– สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์ 2 คน
– วิจิตรศิลป์ ลาดกระบัง 3 คน
– เรขศิลป์ จุฬาฯ 1 คน
– ทัศนศิลป์ จุฬาฯ 1 คน
– ออกแบบนิเทศศิลป์ ลาดกระบัง 2 คน
– ออกแบบนิเทศศิลป์ มหิดล 2 คน
– ออกแบบภายใน พระนครเหนือ 1 คน
– ออกแบบภายใน เพาะช่าง 1 คน

______________________________________________________

ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร
– เพลง สมิตานัน ประคำทอง
– เฌอ กานต์รวี คุณากร
– นิว นฤดล อังคษร
– ข้าวกล้า กรณัฐ ฉันทดิลก
______________________________________________________

ออกแบบเครื่องแต่งกาย ศิลปากร
– กันต์ พลพล ศรีเงิน
______________________________________________________

ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปากร
– มีน อารียา พินิจการ
______________________________________________________

ประยุกตศิลปศึกษา ศิลปากร
– อิม กชพรรณ ธรรมสุรางค์กูร
______________________________________________________

จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปากร
– อิม กชพรรณ ธรรมสุรางค์กูร
– ภูมิ ภูมิศักดิ์ อ่อนชื่น
– เต สเตฟานี่ ไพลิน
– ข้าว อันนา คำแช่ม
– ขิง อักษร คำแช่ม
– ริซัง ปพิชญา มังคละอภินันท์
– เนย นภัสวรรณ ณ สงขลา
______________________________________________________

ทฤษฎีศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ศิลปากร
– จ๊อป ชัยพัฒน์ อุดมทรัพยากุล
______________________________________________________

Central Academy of Fine Arts , Beijing China
– ลี่หลิง บัญจภัสส์ ไชยสงวนธรรม
______________________________________________________

สถาปัตยกรรม ศิลปากร
– บลิ๊งกี้ ภาณิชญา ทันตาาหะ
______________________________________________________

สถาปัตยกรรม ธรรมศาสตร์
– แนน บุณยนุช ขันโบราณ
– โฟน พัชรนันท์ ภูวนาถอภิรมย์
______________________________________________________

ออกแบบนิเทศศิลป์ ลาดกระบัง
– ลี่หลิง บัญจภัสส์ ไชยสงวนธรรม
– ลี่ ชวิศา โชคชัยสมบัติกุล
______________________________________________________

วิจิตรศิลป์ ลาดกระบัง
– โอโซน แทนไท นาไชย
– ควีน พัชรีญา สุขสำราญ
– ข้าว อันนา คำแช่ม
______________________________________________________

เรขศิลป์ จุฬาฯ
– วีวัน กชรัตน์ แก้วพวงงาม
______________________________________________________

ทัศนศิลป์ จุฬาฯ
– เพชร นภารัตน์ พันธุ์นิธิ
______________________________________________________

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหิดล
– ปันปัน ปัณนาธร ขันทารักษ์
– ปั้นจั่น ธานัท หริรักษ์
______________________________________________________

ออกแบบภายใน พระนครเหนือ
– นุ่น วิรญา ศรีประจันทร์
______________________________________________________

ออกแบบภายใน เพาะช่าง
– ควีน พัชรีญา สุขสำราญ
______________________________________________________

สอบติดเข้าไปในคณะที่อยากเรียนแล้ว จากนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองรักด้วยนะ