รุ่น 4

– 3 คน 90 คะแนน วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์

– 100% สอบผ่าน 50 คะแนน วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ทุกคน (เหมือนปีที่แล้ว)

– 4 คน 85-95 คะแนน วิชาออกแบบนิเทศศิลป์

– 75% จากนักเรียนทุกคนสอบติดคณะมัณฑนศิลป์

– 9 คน ที่สอบติดในสาขาที่เลือกเป็นอันดับที่ 1

– 9 คน ที่สอบติด ข้ามขีดจำกัดของตัวเองกล้าที่จะเดินออกมาจากการดูแลของพ่อแม่และครูที่โรงเรียน นักเรียนทุกคนของ Viridian Academy of Art มีรูปแบบและสไตล์ของผลงานทั้งวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขา ที่เป็นตัวของตัวเอง ……หากสอบติดด้วยรูปแบบที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติของตัวเอง จะไม่ส่งผลในการต่อยอดไปสู่การเรียนและการทำงาน เพราะน้องๆจะต้องไปค้นหาทางของตัวเองใหม่อีกที “ความรักออกแบบไม่ได้ แต่ตัวเรา เราออกแบบมันได้ด้วยความมุ่งมั่น แรงและมันสมองของเราเอง”