Success

Success คุณค่าของความสำเร็จ

ความสำเร็จของนักเรียน ก็คือความสำเร็จของครู การที่ได้ผลักดันให้เด็กหนึ่งคนที่มีความฝันมีความสนใจในศิลปะหรือการออกแบบ กลับมาเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะก้าวไปต่อได้ด้วยขาของตัวเองได้ ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของทั้งครูและนักเรียน ส่วนในเรื่องของการวัดผลในการสอบหรือการสอบติดในคณะที่มีชื่อเสียงนั้นนับว่าเป็นผลพลอยได้ ที่ตามมาจากความทุ่มเทของนักเรียน แต่การสอบติดหรือไม่ติด คะแนนสูงหรือต่ำนั้นไม่สำคัญเท่ากับความรู้ วิสัยทัศน์และความสามารถนั้นได้เพิ่มพูนหรือพัฒนาขึ้นหรือไม่

Viridian Academy of Art มุ่งมั่นและจริงจังในการให้ความรู้และพลักดันให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้เรียนรู้และทำงานศิลปะกับการออกแบบที่ดีเป็นหลัก เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

นักเรียนที่นี่นอกจากจะต้องเข้าใจตัวเองและมองเห็นเป้าหมายชัดเจนแล้ว จะต้องเรียนรู้หลักการทฤษฎีในทำงานศิลปะและการออกแบบอย่างเป็นระบบขั้นตอน ไปพร้อมกับการมีความรักและขยันหมั่นเพียรในการทำงานศิลปะและการออกแบบด้วย และทั้งหมดนี้คือการได้ส่งต่อความรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนนำไปใช้ประกอบอาชีพที่ดีและสานต่อพัฒนาวงการศิลปะและการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

ทำเนียบนักเรียน

รุ่น 2

เต้ MONTEMITH นาย สมิท ภิรมสังฆ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร ศิลปินกราฟิตี้ และร่วมงานกับบริษัท Preduce

รุ่น 1

วิน wawawin ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร ศิลปินนักวาดภาพประกอบและกราฟฟิกดีไซน์ที่ daypoets

รุ่น 4

นุ๊ก a.s.nook ออกแบบแฟชั่น มศว.

รุ่น 1

เมย์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร Concept artist ที่ RiFF Animation Studio

รุ่น 1

ภัทร ภัทรียา กลางนอก จิตรกรรมฯ ศิลปากร ศิลปินอิสระ

รุ่น 1

อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร ดารา นักแสดง "ฉลาดเกมส์โกง" และอื่นๆ

รุ่น 2

เอิร์ธ ศุภวิช โสชู จิตรกรรมฯ ศิลปากร ครู ศิลปิน และนักวิชาการศิลปะ

รุ่น 1

หมื่นมิล นพเก้า เรืองฤทธิ์ จิตรกรรมฯ ศิลปากร ศิลปินอิสระ

รุ่น 2

หม่อนไหม ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปากร

รุ่น 2

แนน ณิชารีย์ จตุรภัทรานนท์ ออกแบบแฟชั่น ศิลปากร รางวัล The Best of Thesis ดีไซน์เนอร์อิสระ

รุ่น 1

โอม วิจิตรศิลป์ ลาดกระบัง ดารา นายแบบ

รุ่น 4

เซฟ ณัฐวรรธ เมืองจีน ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร ศิลปินภาพประกอบ