12.ครูอิม

ครูอิม
กชพรรณ ธรรมสุรางค์กูร

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์

ประวัติการทำงาน

  • มีส่วนร่วมในภาพวาด “Street Art King Bhumibol 3rd ส่งเสริมความดี” ปิ่นเกล้า
  • ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art

แนวคิดในการทำงาน

การทำงานไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง