08.ครูแอ๊นท์

ครูแอ๊นท์
นันทพร เทียรทอง

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์

ประวัติการทำงาน

– ทำคัตเอาท์กีฬาสีให้กับคณะสีเหลือง โรงสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

– เป็นส่วนหนึ่งในการเขียนภาพรัชกาลที่ 9 เพื่อไว้อาลัยในวันที่ 13 ตุลาคม ให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจ.สระบุรี

– เป็นผู้ช่วยสอนให้กับสถาบันสอนศิลปะ aof art จ.สระบุรี

– มีส่วนร่วมในการเขียนฉากบังเพลิงกับกรมศิลปากร

– มีส่วนร่วมในการทำโมเดลพระราชพิธีถวายพระเพลิงถวายให้แก่รัชกาลที่10

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

เวลาที่จะทำงานหรือเรื่องอะไรก็ตามจะตั้งใจอยู่กับมันแต่จะคิดเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องเครียดอยู่กับมันตลอดเวลารู้จักปล่อยวางทำสมองให้สบายๆและเดี๋ยวมันก็จะมาของมันเอง

และเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทำถึงมันจะยากจนหลายคนคิดว่าคงจะทำมันไม่ได้แต่ฉันเชื่อเราทำมันได้ถ้าเราคิดที่จะทำและตั้งใจกับมัน งานทุกชิ้นจะต้องออกมาดีไม่ว่าจะรีบทำมันมากแค่ไหน