07.ครูเกด

ครูเกด
พิมลดา คงศรีวิลัย

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

ศึกษาอยู่ที่ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

เป็นฟรีแลนซ์ นักวาดภาพประกอบ

แนวคิดในการทำงาน

“ไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ”