06.ครูอิง

ครูอิง
อภิสรา กอประสิทธิ์นิยม

ครู : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

” ฝึกสอนอยู่ที่สถาบันสอนศิลปะ Viridian academy of art “

แนวคิดในการทำงาน

ความทรงจำเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ชิ้นหนึ่ง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกทำให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ การมองย้อนเข้าไปในความทรงจำวัยเยาว์จะช่วยฟื้นคืนความพิเศษของสิ่งนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ