01.ครูอะไหล่

ครูอะไหล่
ชวัส จำปาแสน

ศิลปิน ครู วิทยากร และ กรรมการ : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ภาควิชา ทฤษฎีศิลป์ คณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปนิพนธ์ หัวข้อ “ศิลปะเพื่อสังคม :เผยแพร่ผ่านสือโทรทัศน์”

ประวัติการทำงาน

 • เจ้าของสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ Viridian Academy of Art
 • เจ้าของเพจ RED OCEAN
 • เจ้าของเพจ Chawat ‘s painting
 • เจ้าของเพจ Street Art King Bhumibol

ประวัติผลงานด้านศิลปะ

ปี 2015
 • “Portraits of Dreams” ภาพฝันเพื่อวันพรุ่งนี้ นิทรรศการเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จัดแสดงงาน ณ พาราก้อน โดยบริษัท Visionary
ปี 2016
 • แสดงเดี่ยว นิทรรศการ “Still Live” สถานที่ Ink&lion cafe
 • ร่วมกิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ Pacific Art Collection ครั้งที่ 2 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” Pacific city club
ปี2018
 • ภาพวาด Street Art “Caveman” โครงการ Krabi Street Art
 • ภาพวาด “Street Art King Bhumibol “ อำเภอ เบตง ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่9 ที่พระพักตร์ใหญ่ที่สุด กว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร
 • ภาพวาด Street Art “ปลุกชีวิตวิถีจีน” ที่ ล๊ง1919
 • ภาพวาด Street Art 3D “Shark Attack” โครงการ DIY สไตล์โรงเรียน กทม. ณ โรงเรียนบ้านบางกระปิ
 • ภาพวาด “Street Art King Bhumibol 2nd ไกลกังวล “ ที่ The venezia หัวหิน สูง17 เมตร กว้าง 6 เมตร
ปี2019
 • ร่วมแสดงนิทรรศการ TADE : Thailand Art and Design Exhibition 1st ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 • ภาพวาด “Street Art King Bhumibol 3rd ส่งเสริมความดี” ที่ปิ่นเกล้า สูง 15 เมตร กว้าง 6 เมตร
 • Producer ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “King on the Street”
 • จัดแสดงผลงานศิลปะนิทรรศการ “Before Dinner: เรื่องเล่าบนโต๊ะอาหาร” ที่ Dialogue Cafe And Gallery

ประวัติผลงานภาพประกอบ

ปี 2015
 • วาดภาพประกอบหนังสือ “Everybody is Somebody”
  สำนักพิมพ์ Geek book จัดทำโดยนิตยสาร Bioscope
ปี 2019
 • วาดภาพประกอบหนังสือ “เขียนบทหนัง ซัดคนดูให้อยู่หมัด”
  สำนักพิมพ์ Geek book จัดทำโดยนิตยสาร Bioscope

ประวัติการสอนและวิทยากร

ปี 2014
 • กรรมการตัดสินการประกวด Ars Longa ครังที่ 4
ปี 2015
 • วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวด Ars Longa ครังที่ 5
ปี 2016
 • วิทยากรและกรรมการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยยนต์ในฝัน Toyota dream car art contest 2016 จังหวัด ชลบุรี
 • วิทยากรและกรรมการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยยนต์ในฝัน Toyota dream car art contest 2016 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรและกรรมการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยยนต์ในฝัน Toyota dream car art contest 2016 จังหวัด แพร่
 • วิทยากรกิจกรรมแนะแนวการศึกษาทางศิลปะและการออกแบบ Workshop “ตัดสินใจ” จัดทำโดยเวปไซด์ Omelet
 • วิทยากรงานสัมมนา “ผลิตความต่างสร้างรายได้ Brand Factory” มหาวิทยาลัยบูรพา