02.ครูต้น

ครูต้น
ณัฐวรรธน์ รักษ์กีรติกูล

ผู้บริหาร / ผู้สอน : Viridian Academy of Art

ประวัติการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับสอง สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1999 – 2004

ประวัติการทำงาน

Viridian Academy of Art
ผู้บริหาร / ผู้สอน : 2019 – ปัจจุบัน

 

Openbox Architects
http://www.openboxarchitects.com/
สถาปนิกโครงการ / สถาปนิกอาวุโส : 2017 – ปัจจุบัน

 

อิศราศิลป์ สถาปัตย์ Issarasilpa Architect
https://www.facebook.com/issarasilpa/
สถาปนิก / ผู้ก่อตั้ง : 2010 – ปัจจุบัน

ประวัติผลงานด้านศิลปะ

  • Small Medium house 3; Li-Zenn Publishing
  • Baan Khun Somporn & Family’s pool pavilion
  • รายการ SHOWROOM ช่อง AmarinTV ;
    onair16/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=vd8vwXKVv88 นาทีที่ 5.15

ประวัติการสอนและวิทยากร

Architects 49 Limited
สถาปนิก : 2004 – 2010

 

Faculty of Architecture ,Chulalongkorn University
อาจารย์พิเศษ : 2014 – 2016

 

Faculty of Architecture ,Bangkok University
อาจารย์พิเศษ : 2012 – 2015

 

Ward Studio (โรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบ วาดสตูดิโอ)
http://www.ward-studio.com/home
ผู้สอน / ผู้ก่อตั้ง : 2010 – 2015

 

Chanok S. (Fashion/Life style Brand)
https://www.facebook.com/ChanokSshop
ผู้ออกแบบ / ผู้ก่อตั้ง : 2011 – 2013