ออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร

ใครเหมาะกับการเรียนออกแบบภายใน

งาน ออกแบบภายใน มีส่วนคล้ายคลึงกับงานสถาปัตยกรรมพอสมควร งานสถาปัตย์จะเน้นที่การออกแบบภาพรวม แต่ ออกแบบภายใน จะเน้นการคิดลงรายละเอียดแยกเป็นส่วนๆตามพื้นที่ใช้งานที่ต่างกัน จึงต้องสามารถจินตนาการเห็นภาพได้ละเอียดและชัดเจนกว่า ตัวงานใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคาร และ ส่งผลต่อความรู้สึก และ พฤติกรรมโดยตรง ผ่านวัสดุ ระนาบ พื้น ผนัง เพดาน แสง ที่มองเห็นและจับต้องได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แวดล้อมตัวผู้ใช้พื้นที่อาคาร นอกจากนี้ นัก ออกแบบภายใน ยังต้องคิดถึงการจัดวางและรูปแบบของ furniture มีผลต่อท่าทาง และ พฤติกรรม การยืน เดิน นั่ง นอน กำหนดทิศทางการมอง การปฎิสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน และ คนกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง

ออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร

การออกแบบภายในเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรมของคนโดยตรง จึงใช้ความรู้สึก และใช้ศิลปะ มีการเน้นให้คุณค่าทางจิตใจซึ่งบ่อยครั้งก็อยู่นอกเหนือความเป็นเหตุเป็นผล นักออกแบบภายในต้องทำงานใช้เวลาใกล้ชิด เพื่อที่จะเข้าใจผู้ใช้อาคารโดยใช้ความรู้สึกรับรู้มากกว่าการใช้หลักการ และ เหตุผล นอกจากนี้ รสนิยม และ การมี life style ที่ดี มีความสำคัญและมีผลต่อการทำงานของนักออกแบบภายในมากกว่าสถาปนิก และ trend หรือกระแสความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีผลต่องานออกแบบค่อนข้างมาก นักออกแบบภายในจึงจำเป็นต้องรู้ว่าช่วงนี้มีร้านอะไร ที่เที่ยวที่ไหนที่ออกแบบดีๆ ต้องออกไปดู ไปกินไปเที่ยว เพื่อที่จะได้คุยกับลูกค้ารู้เรื่อง และ เพื่อนำมาใช้เป็น inspiration ในงานออกแบบของตัวเองได้ออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร

เนื่องจากเป็นงานออกแบบภายใน เป็นงานในสายการก่อสร้าง ท้กษะทางอารมณ์ หรือ SOFT SKILL นั่นคือความสามารถในการจัดการ การวางแผน การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น จึงยังมีความสำคัญเช่นเดียวกับสถาปนิก เนื่องจากต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมกับคนจำนวนมาก ทั้งสถาปนิกในทีม ลูกค้า วิศวกรระบบอาคาร ผู้รับเหมา ผู้ค้าวัสดุ สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ้าม่าน พรม เฟอร์นิเจอร์ และ อื่นๆ นักออกแบบภายในเป็นผู้จบงาน เป็นคนตัดสินใจทุกจุด ต้องเลือกของทุกชิ้นที่สามารถเห็นได้ด้วยตา จับได้ด้วยมือ สำหรับงานประเภทที่พักอาศัยต้องเผชิญกับความจุกจิกของรายละเอียดจำนวนมาก และความไม่แน่นอนของลูกค้าซึ่งมักจะมีความลังเล พร้อมที่จะเปลี่ยน design ของเราได้ตลอดจนถึงวันที่สร้างเสร็จ ส่วนงานอาคารเชิงพาณิชย์ ประเภทร้านค้าร้านอาคาร ห้างต่างๆ ต้องเจอกับความกดดันจากการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ไม่สมดุลกับปริมาณงานที่และสิ่งที่ต้องตัดสินใจมากมาย เนื่องจากโครงการประเภทนี้มักจะกำหนดวันที่ต้องเปิดใช้อาคารสถานที่ไว้ล่วงหน้าแล้ว หากงานก่อสร้างล่าช้าหรือมีปัญหาจากผู้ออกแบบ ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ สิ่งเหล่านี้อาจยังไม่ได้ประสบพบเจอโดยตรงตอนเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเรียนจบไปทำงานจริงแล้วไม่มีทางเลี่ยงได้

 

หลังจากออกแบบเสร็จเริ่มเข้างานช่วงก่อสร้างต้องออกไปตรวจหน้างานก่อสร้าง เหมือนกับสถาปนิกแต่ต้องเข้าตรวจหน้างานถี่กว่า เนื่องจากตัวงานมีความละเอียดมากกว่า ทำให้การตรวจงานต้องดูเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบมากกว่าไปด้วย

 

เรียนจบออกแบบภายในทำงานอะไรได้บ้าง

  1. งานหลักก็คือสายออกแบบภายใน เป็นมัณฑนากร หรือนักออกแบบภายใน แต่ก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ  ที่เรียนมาจนจบมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเป็นเพียงความรู้พื้นฐาน เบื้องต้นมากๆ ประมาณ 1 ใน 50 ส่วนขอความรู้ที่ใช้ทำงานจริง ท่านจะต้องเรียนรู้วิธีทำงานจริงๆโดยต้องทำงานเป็นผู้ช่วยพี่ๆ นักออกแบบรุ่นโตในสำนักงานออกแบบอีกประมาณ 3-5 ปี จึงจะมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำงานออกแบบได้เอง หลังจากนั้นจึงจะเลือกวิถีทางของตัวเองต่อไปว่าจะเน้นทำงานในแนวทางไหน จะอยู่กับสำนักงานขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือเลือกที่จะเปิดสำนักงานของตัวเอง
  2. สายเฉพาะทาง บางคนทำงานไปเรื่อยๆแล้วเริ่มอินกับบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น ชอบการออกแบบไฟแสงสว่างก็ผันตัวเองไปเป็น lighting designer ได้ บางคนชอบการออกแบบ furniture ชอบเลือกชอบคิดลายผ้า หรืองานจักสาน อาจจะออกแบบผ้าสำหรับหุ้ม furniture หรือ ทำผ้าม่าน หรือ พรมได้ ซึ่งในงานออกแบบภายในนั้นมีองค์ประกอบมากมายที่นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่พิเศษ ตามความสนใจของแต่ละคนออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร - สายเฉพาะทาง
  3. สายอาจารย์มหาวิทยาลัย สำหรับคนสนใจเบนเข็มมาทางสายวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ ถ่ายทอดความรู้ต่อ ต้องเรียนต่อ ป.โท ไปจนถึง ป.เอก
  4. สายค้าขาย หลายคนทำงานออกแบบไปซักพักแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ก็ไม่ได้ผิดอะไร ยังมีงานสายการขาย เป็นเซลล์ หรือ designner ขายวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน หรือเทคโนโลยีอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โคมไฟ ชุดครัว หรือจัดหางานศิลปะสำหรับตกแต่งอาคาร ซึ่งการเลือกซื้อหาของสวยงามเหล่านี้มักเป็นงานที่สนุก และโดยมากจะทำรายได้ได้ดีกว่าเป็นนักออกแบบออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร - สายค้าขาย
  5. สายผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน เนื่องจากผู้รับเหมาที่ทำงานดีมีฝีมือมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักออกแบบมักจะประสบปัญหาผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ดั่งใจอยู่เสมอ หลายคนรำคาญเรื่องเหล่านี้ หรือ อาจจะเห็นช่องว่างทางธุรกิจ จึงผันตัวเองมาทำงานรับเหมาก็มีจำนวนไม่น้อยออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร - สายผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน
  6. สายออกแบบข้ามสาย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อทำงานไปซักพักจะมีบางคนที่เริ่มทำงานข้ามสาย เช่น นักออกแบบภายในทำงานสถาปัตย์ หรือ ทำงาน Graphic designer หรือ fashion designer ก็มีให้เห็นได้บ่อยๆ เนื่องจากการออกแบบทุกสาขามีพื้นฐาน และ จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งธรรมดาสามัญ แล้วจึงแสดงออกมาเป็นสิ่งต่างๆในรูปแบบต่างๆกัน แยกออกเป็นสาขาต่างๆ
  7. สายธุรกิจ เนื่องจากนักออกแบบภายใน และ ต้องมี sense ในการแก้ปัญหา การจัดการ และยังมีความสามารถในการเป็นผู้นำทีม จึงไม่แปลกหากจะมีบางคนใช้สิ่งที่เรียนรู้ฝึกหัดเหล่านี้มาในการทำธุรกิจ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการสร้างงานที่ดี ตอบสนองคุณค่าทางใจ มาเป็นการตอบสนองทางธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นโรงแรม รีสอร์ท หรือ ร้านอาหาร บาร์ และ อื่นๆ
  8. สายศิลปะ งานออกแบบภายในเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกับการรับรู้และประสบการณ์ของคนในแง่มุมต่างๆโดยตรง ยิ่งเป็นงานออกแบบภายใน บางครั้งต้องหาของตกแต่ง ซึ่งบ่อยครั้งเป็นงานศิลปะ ทั้ง painting และ sculpture หลากหลายขนาด และ รูปแบบ บางครั้งตัวงานศิลปะต้องทำหน้าที่เป็นจุดเด่นของการออกแบบทั้งงาน ผู้ออกแบบอาจต้องคุยกับตัวศิลปินโดยตรงเพื่อให้เข้าใจว่าเจ้าของงต้องการอะไร ก่อนที่จะเริ่มผลิตชิ้นงาน สำหรับนักออกแบบบางคนยังรู้สึกว่าอยากสร้างชิ้นงานเองก็ผันตัวเองไปเป็นนักออกแบบที่คิด ออกแบบ และ สั่งทำตามแบบที่ตัวเองต้องการ ก็กลายเป็นศิลปินเต็มตัวไปก็มี จริงๆก็มีน้องๆหลายคนที่ชอบวาดรูป ชอบทำงานศิลปะ แต่เลือกเรียนสถาปัตย์ หรือ ออกแบบภายในด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ หรือ อิทธิพลจากคนในครอบครัว แต่เมื่อทำงานไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็หนีตัวตนของตัวเองไม่พ้น ก็ย้อนกลับมาทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง

ออกแบบภายใน เหมาะกับใคร และ จบมาทำงานอะไร - สายศิลปะ

สรุป
คนเรียน ออกแบบภายใน สามารถทำงานได้หลายอย่าง คล้ายๆสถาปนิก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบที่ได้ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้ามาก  โดยมีข้อได้เปรียบคนที่เรียนจบสายอื่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องรสนิยม และ ความละเอียดอ่อน และ ในสายงานเองก็มีงานที่เกี่ยวข้องหลายงาน ฉะนั้นหากใครที่ได้เข้าไปเรียนแล้ว รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเรา หรือ อาจจะทำงานออกแบบได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ก็ขอว่า อย่าเพิ่งใจเสีย อย่าจมกับความรู้สึกไม่ดี หรือเครียดมากเกินไป ลองพยายามเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วหาทางประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาในด้านอื่นๆ มีคนที่เรียนจบออกแบบภายในจำนวนมากที่ไม่ได้ทำงานออกแบบแล้วก็ยังสามารถประสบความสำเร็จ ขอให้เปิดใจให้กว้างๆ และ สนุกกับการใช้ชีวิต จะทำให้เราเห็นโอกาสดีๆที่เข้ามา

 


สามารถติดต่อเราได้ที่นี่
ครูอะไหล่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือ จากปุ่มมุมขวาล่าง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง