1. Art for You

Hobby Course

คอร์ส Art for You

สำหรับ:

บุคคลทั่วไป ที่สนใจการวาดรูป  แบ่งเป็น Drawing และ Painting

จำนวนครั้ง:

คอร์ส ละ 4 ครั้ง

เวลาเรียน:

วันเสาร์ เช้า 10.00 – 13.00 (3ชั่วโมง)

วันอาทิตย์ เช้า 10.00 – 13.00 (3ชั่วโมง)

วันพฤหัสบดี เช้า 10.00 – 13.00 (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

4,500 บาท

คอร์สสอนวาดรูปที่สามารถปรับการเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน สามารถเลือกเทคนิคการวาดที่ต้องการ เลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจ และระดับความยากง่ายที่เหมาะสมได้ หากมีเวลาเรียน และต้องการศึกษาการวาดรูปอย่างจริงจัง และพื้นฐานที่แน่น แนะนำให้เรียนคอร์ส BASIC ทั้งคอร์สก่อน