Drawing ออนไลน์ กับ VA เพราะพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ

Drawing ออนไลน์ กับ VA เพราะพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่เนื่องจากทาง viridian academy of art เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถต่อยอด และ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาฝีมือในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้เปิดคอร์ส Drawing ออนไลน์ ขึ้นเพื่อสอนพื้นฐานการดรออิ้งขึ้น อย่าทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้ช่วงเวลานี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ฝึกพื้นฐานให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก!!!

คอร์สdrawing ออนไลน์ เรียน Basic drawingหลักสูตรเก่งเร็ว

Drawing ออนไลน์

คอร์ส basic drawing เป็นคอร์สเรียนพื้นฐานการวาดภาพ ซึ่งเป็นคอร์สเริ่มต้นที่สำคัญก่อนเริ่มเรียนสำหรับทุกๆคอร์ส เนื่องจากคอร์สอื่นๆ จะต้องอาศัยทักษะการดรออิ้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของพื้นฐาน ที่ต้องใช้ในการวาดภาพ โดยคอร์สเบสิกนี้ เป็นคอร์สที่จะสอนการวาดภาพเบื้องต้น ทั้งการวาดรูปร่าง รูปทรง การลงน้ำหนักมือ และ การลงแสง-เงา ซึ่งถือว่าเป็นทักษะการวาดรูปพื้นฐาน

คอร์สbasic drawing เหมาะกับใคร

  • น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • น้องๆที่ซิ่วเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะศิลปกรรม คณะมัณฑนศิลป์ คณะนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม คณะจิตกรรม และ คณะที่ต้องอาศัยทักษะการวาดภาพต่างๆ
  • น้องๆ ที่ต้องการฝึกทักษะพื้นฐานให้แม่นยำ เพื่อนำไปต่อยอดทักษะวาดภาพในระดับที่สูงขึ้น หรือ ต้องใช้ในการทำงานทางด้านศิลปะ

คอร์สนี้เรียนกี่ครั้ง แต่ละครั้งเมื่อเรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง?

คอร์สพื้นฐานการวาดภาพนี้ เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับเรียนต่อในทุกๆคอร์ส ซึ่งจะทำการเรียนทั้งหมดคอร์สละ 8 ครั้ง โดยจะเรียนทั้งหมด 8 บท ซึ่งแบ่งเป็น แบบบรรยาย โดยจะใช้เวลาในการเรียนบทละ 30-60 นาที และ แบบปฏิบัติเอง 3-4 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการสอนเกล็ดความรู้เสริมรอบด้านในการวาดรูปให้ครบถ้วน เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปฝึก และ ปฏิบัติเองได้ โดยการเรียนของเราจะวัดผลโดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติงานแล้วส่งงานให้กับอาจารย์ เพื่อที่จะได้ทำการดูภาพรวมมของการเรียนในแต่ละครั้ง นั้นทำให้คอร์สออนไลน์นี้เสมือนเรียนสดกับอาจารย์

  • เรียนบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงทฤษีต่างๆ ความเป็นมาของโครงสร้าง รูปร่างต่างๆ อีกทั้งเทคนิค และ เกล็ดความรู้เพิ่มเติม ที่สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติ และ ฝึกฝนได้จริง
  • เรียนปฏิบัติ เพราะศิลปะคือการลงมือทำ นอกจากภาคบรรยายแล้วยังต้องสามารถปฏิบัติได้จริง จึงมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยจะให้น้องๆส่งงานที่ทำการวาดมาเพื่อตรวจประเมินผล เพื่อที่จะสามารถพัฒนาฝีมือไปได้ตรงจุด

เนื้อหาในการเรียนที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้ มีดังต่อไปนี้

  • หลักการวาดภาพพื้นฐาน และ รูปทรงพื้นฐาน
  • การขึ้นโครงสร้างรูปวงกลม รูปทรงรี
  • การวาดรูปทรงต่างๆ พื้นฐานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น รูปทรงกรวย , รูปทรงกลม , รูปทรงกระบอก , รูปทรงลูกบาศก์ และ รูปทรงพื้นฐาน
  • การลงน้ำหนักมือแบบต่างๆ และ การลงแรงเงาพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคณะที่ต้องอาศัยทักษะการวาดภาพ
  • การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพต่างๆ และ เทคนิคพื้นฐานที่จำเป็นในการวาดภาพ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดผลงานจากคอร์สพื้นฐานได้

 

ทำไมต้องเรียน drawing ออนไลน์ กับ viridian academy of art

การที่เราจะวาดรูปออกมาได้ดี จำเป็นต้องอาศัยประสาทสัมผัสต่างๆในการวาด นั้นคือ  ตา และ มือ รวมถึง สมองอีกด้วย มารู้จัก Contour drawing เบสิกของการดรออิ้ง โดยสมองเป็นส่วนที่สำคัญ ในการวาดภาพจึงต้องมีสมาธิดีๆ นั้นจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น contour drawing จะช่วยในการสร้างสมาธิ โดยอาจจะวาดสิ่งที่มีโครงสร้างง่ายๆ ดีเทลน้อยๆ แล้วค่อยๆไปถึงสิ่งที่มีดีเทลเยอะๆ ในการวาดให้มือกับตาสัมพันธ์กัน ตาไปทางไหนมือก็ไปทางเดียวกัน จากนั้นให้ค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆ โดยไม่ยกมือ สามารถซ้ำเส้นที่ลากผ่านไปแล้วได้ โดยน้องๆสามารถดูว่าตากับมือของน้องๆสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยให้ดูรูปว่ามีรายละเอียดที่เชื่อมกันหรือไม่

>>โดยน้องๆสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มๆ contour drawing ที่นี่เลย<<

“ไม่ใช่แค่เรียน แต่ต้องปฏิบัติได้จริง”

เนื่องจากพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญ หากพื้นฐานไม่ดี จะส่งผลทำให้การเรียนคอร์สที่สูงขึ้น  อีกทั้งการนำพื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับทักษะที่อื่นๆ มีปัญหาได้ หากพื้นฐานรูปทรงต่างๆ การลงน้ำหนักมือไม่ได้ จะทำให้ภาพที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทำคอร์สออนไลน์ พื้นฐานการดรออิ้ง ที่จะช่วยทำให้น้องๆ มีทักษะในการเริ่มต้นที่ดี และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสเก็ตช์ภาพ ทักษะการวาดเส้น ทักษะการลงสี ทักษะการออกแบบ และ ทักษะอื่นๆที่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นคอร์สที่สอนสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่น้องๆควรที่จะรู้ ก่อนที่จะไปเรียนในคอร์ส หรือ ระดับที่สูงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพี่ๆ viridian academy of art ยังเป็นพี่ที่จบจากคณะทางด้านศิลปะมาตรงๆ และ มีประสบการณ์ในการเตรียมตัวมาก่อนทำให้สามารถเข้าใจ และ ปูพื้นฐานได้ตรงจุด อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรเก่งเร็ววาดรูปด้วยสมองซีกขวา ที่ได้คีดบาเรียนที่สำคัญมาเพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ไปฝึก และ ปฏิบัติได้เอง นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานที่ได้จากการเรียน เพื่อดูภาพรวมของงานในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย

 

>>สามารถเข้าไปดูรายละเอียด Basic drawing online ได้ที่นี่เลย<<

 

 


สามารถติดตาม viridian academy of art ช่องทางต่างๆได้ดังนี้เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือ จากปุ่มมุมขวาล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง