คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้

คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้

เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะพื้นฐานที่ดีต้องอาศัยการจัดองค์ประกอบที่ดีร่วมด้วย อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้าคณะที่อาศัยทักษะทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น คณะจิตกรรม คณะสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน นิเทศศิลป์ และ คณะอื่นๆที่ต้องอาศัยทักษะทางด้านศิลปะ (ทักษะในการจัดวางออกประกอบต่างๆทั้งรูปทรง สี และ อื่นๆ) นอกจากที่จะต้องมีทักษะในการวาดภาพแล้ว หากน้องๆไม่รู้จักการจัดวางองค์ประกอบ อาจส่งผลให้ผลงานของน้องๆขาดความสมดุล รูปทรงนี้ควรจัดวางอย่างไร? สีโทนนี้ คู่สีนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่? แม้งานจะสวยเพียงใดแต่องค์ประกอบไม่เอื้ออำนวย ภาพที่ได้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ อย่าปล่อยให้ทักษะนี้อยู่แค่ที่เดิม มาพัฒนาทักษะองค์ประกอบศิลป์ให้สามารถใช้งานเพื่อต่อยอดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้ เพราเราเล็งเห็นว่าทักษะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ใครหลายๆคนมองข้าม

คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ ทักษะที่สำคัญอย่ามองข้าม!!!

คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์

“หัวใจสำคัญในการต่อยอดไปสู่งานศิลปะและการออกแบบทุกแขนง”

คอร์ส basic composition เป็นคอร์สเรียนแบบออนไลน์ ที่จะช่วยปูพื้นฐานที่จำเป็นในการวาดภาพ ในการลงสี ระบายสี ร่างภาพ และ ใช้ในงานศิลปะแทบจะทุกอย่าง องค์ประกอบของงานศิลปะแต่ละชิ้น หากขาดการจัดองค์ประกอบที่ดี จะกลายเป็นงานที่ดีได้อย่างไร เพราะศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่เป็นการจัดวางที่ลงตัวด้วย มาทำความรู้จักกับ “ทัศนธาตุ” และ องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเบื้องต้น ที่จะทำให้น้องๆ สามารถวิเคราะห์งานศิลป์ งานออกแบบได้ เป็นคอร์สเรียรที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจองค์ประกอบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการออกแบบ อีกทั้งยังจำเป็นต้องใช้สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในคณะที่ใช้ทักษะทางศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น คณะที่ต้องออกแบบงานอย่าง คณะนิเทศศิลป์ คณะที่ต้องอาศัยการจัดวางที่ลงตัวอย่าง สาขาออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตย์ และ คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คอร์ส Basic composition เหมาะกับใคร

  • น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • น้องๆที่ซิ่วเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะจิตกรรม คณะนิเทศศิลป์ คณะออกแบบภายใน และ คณะที่ต้องอาศัยทักษะการวาดภาพต่างๆ
  • น้องๆ ที่ต้องการฝึกทักษะพื้นฐานให้แม่นยำ เพื่อนำไปต่อยอดทักษะวาดภาพในระดับที่สูงขึ้น หรือ ต้องใช้ในการทำงานทางด้านศิลปะ

คอร์สนี้เรียนกี่ครั้ง แต่ละครั้งเมื่อเรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง?

คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับฝึกพื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ จำนวน 4 ครั้งซึ่งแบ่งเป็น แบบบรรยาย โดยจะใช้เวลาในการเรียนบทละ 60 นาที และ แบบปฏิบัติเอง 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการสอนเกล็ดความรู้เสริมรอบด้านในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปฝึก และ ปฏิบัติเองได้ โดยการเรียนของเราจะวัดผลโดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติงานแล้วส่งงานให้กับอาจารย์ เพื่อที่จะได้ทำการดูภาพรวมมของการเรียนในแต่ละครั้ง นั้นทำให้คอร์สออนไลน์นี้เสมือนเรียนสดกับอาจารย์ เราจึงได้เปิด สอนพื้นฐาน องค์ประกอบศิลปะ ออนไลน์ ขึ้นมาเพราะเห็นว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก!!!

  • เรียนบรรยาย ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ น้องๆควรที่จะทราบทฤษฏี โครงสร้างของรูปทรง การจัดวาง ประเภทของโทนสี และ องค์ประกอบหลักๆ ของการวาดภาพต่างๆเสียก่อน เพราะที่จะทำให้สามารถจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม และ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริง
  • เรียนปฏิบัติ เพราะศิลปะคือการลงมือทำ นอกจากภาคบรรยายแล้วยังต้องสามารถปฏิบัติได้จริง จึงมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยจะให้น้องๆส่งงานที่ทำการวาดมาเพื่อตรวจประเมินผล เพื่อที่จะสามารถพัฒนาฝีมือไปได้ตรงจุด

เนื้อหาในการเรียนที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้ มีดังต่อไปนี้

  • หลักการ และ พื้นฐานในการสร้างงานที่จำเป็น
  • การจัดวางทัศนธาตุศิลป์
  • พื้นฐานทฤษฏีสี โทนสี การลงสี
  • การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในงานศิลป์ งานออกแบบ

ทำไมต้องเรียน คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ กับ VA 

คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์

“เพราะพื้นฐานที่ดี จะนำไปสู่การต่อยอดที่ดีในระดับที่สูงขึ้น”

อย่าปล่อยให้ทักษะนี้หลุดลอยไป เพราะการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งการร่างแบบ ของคณะสถาปัตย์ การออกแบบภายใน การจัดวางองค์ประกอบ ของสาขาออกแบบภายใน การจัดวางภาพ การลงสี ของคณะอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการจัดวางที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้าคณะ นิเทศศิลป์ คณะออกแบบตกแต่งภายใน คณะจิตรกรรม และ คณะที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะในด้านนี้ คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญให้กับน้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน และ ต้องการเพิ่มทักษะที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถสร้างงานศิลปะที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ เมื่อน้องๆมีความเข้าใจในเรื่องการจัดองค์ประกอบต่างๆแล้ว จะทำให้งานที่ออกมาของน้องๆ ดีเทียบเท่าผู้มีพรสวรรค์ได้ไม่ยาก

>>สามารถเข้าไปดูรายละเอียด Basic composition online ได้ที่นี่เลย<<

 


สามารถติดตาม viridian academy of art ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือ จากปุ่มมุมขวาล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง