09. คอร์ส ออกแบบภายใน

Entrance Course

คอร์ส ออกแบบภายใน

ควรเรียนคอร์ส Basic ให้ครบ 4 คอร์สมาก่อน

***ต้องจบคอร์ส Basic Sketch มาก่อน (4ครั้ง)***

สำหรับ:

สอบเข้ามัณฑนศิลป์-ออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร

และคณะ/สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ที่อื่นๆ

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 8 ครั้ง

สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันเสาร์  เช้า  10.00 – 13.00  (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

4,000 บาท

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

บทความแนะนำ