10. คอร์ส วาดเส้นจิตรกรรม

Entrance Course

คอร์ส วาดเส้นจิตรกรรม

ควรเรียนคอร์ส Basic ให้ครบ 4 คอร์สมาก่อน

***ต้องจบคอร์ส Basic Drawing และคอร์สวาดเส้น 1 มาก่อน***

สำหรับ:

สอบเข้าจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

และคณะ/สาขาศิลปะ ที่อื่นๆ

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 8 ครั้ง

สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันอาทิตย์ เช้า  10.00 – 12.00    (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

3,500 บาท

บทความแนะนำ