08. คอร์ส ความถนัดทางสถาปัตย์

Entrance Course

คอร์ส ความถนัดทางสถาปัตย์

ควรเรียนคอร์ส Basic ให้ครบ 4 คอร์สมาก่อน

***ต้องจบคอร์ส Basic Sketch มาก่อน (4ครั้ง)***

สำหรับ:

สอบ PAT4, สอบตรงเข้าคณะสถาปัตย์, ทำ Portfolio สำหรับสมัครเข้าคณะสถาปัตย์

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 8 ครั้ง

สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันเสาร์  เช้า  10.00 – 13.00  (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

4,000 บาท

บทความแนะนำ