07. คอร์ส Basic Painting

Entrance Course

คอร์ส Basic Painting

สำหรับ:

ฝึกพื้นฐานการวาดภาพด้วยการใช้สีชนิดเปียก

เป็นคอร์สที่จำเป็นต้องเรียนก่อนเรียนคอร์สออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบตกแต่งภายใน และคอร์สจิตรกรรม

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 4 ครั้ง

เริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันเสาร์        บ่าย 14.00 – 17.00    (3ชั่วโมง)

วันอาทิตย์   บ่าย 14.00 – 17.00    (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

2,000 บาท เมื่อสมัครแยกคอร์ส

3,800 บาท เมื่อเรียนคู่กับคอร์ส BASIC DRAWING, BASIC COMPOSITION, BASIC PAINTING คอร์สใดคอร์สหนึ่ง

7,000 บาท เมื่อสมัคร คอร์ส BASIC พร้อมกันทั้ง 4 คอร์ส

ฝึกการใช้พู่กัน บังคับควบคุมสีชนิดเปียก การสังเกตุค่าน้ำหนัก แสงเงา การผสมสี การลงสีด้วยเทคนิคต่างๆและการเลือกใช้ โดยเลือกชนิดสีที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามคอร์สที่จะเรียนต่อ ได้แก่สีน้ำ สีโปสเตอร์ และสีอะคริลิก

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com