06. คอร์ส Basic Sketch

Entrance Course

คอร์ส Basic Sketch

สำหรับ:

ฝึกพื้นฐานการวาดภาพสำหรับใช้ในการออกแบบ

เป็นคอร์สที่จำเป็นต้องเรียนก่อนเรียนคอร์ส ความถนัดสถาปัตย์ และออกแบบตกแต่งภายใน

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 4 ครั้ง

เริ่มเรียนได้ทันที ทุกวันเสาร์  ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันเสาร์ บ่าย 14.00 – 17.00 (3ชั่วโมง)

 

ค่าเรียน:

2,000 บาท เมื่อสมัครแยกคอร์ส

3,800 บาท เมื่อเรียนคู่กับคอร์ส BASIC DRAWING, BASIC COMPOSITION, BASIC PAINTING คอร์สใดคอร์สหนึ่ง

7,000 บาท เมื่อสมัคร คอร์ส BASIC พร้อมกันทั้ง 4 คอร์ส

ฝึกการบังคับมือและใช้ตากะระยะให้วาดภาพได้แม่นยำตามที่ใจต้องการ การใช้น้ำหนักเส้นแยกการร่างภาพและเส้นวาดจริง วาดโดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง, สัดส่วนของวัตถุ และฝึกสังเกตุรายละเอียดของวัตถุที่วาด

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com