05. คอร์ส Basic Composition 1

Entrance Course

คอร์ส Basic Composition

สำหรับ:

พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะ และงานออกแบบ และการนำไปใช้

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 4 ครั้ง

เริ่มเรียนได้ทันที  อาทิตย์ ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันอาทิตย์  เช้า 10.00 – 13.00    (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

2,000 บาท เมื่อสมัครแยกคอร์ส

3,800 บาท เมื่อเรียนคู่กับคอร์ส BASIC DRAWING, BASIC COMPOSITION, BASIC PAINTING คอร์สใดคอร์สหนึ่ง

7,000 บาท เมื่อสมัคร คอร์ส BASIC พร้อมกันทั้ง 4 คอร์ส

ทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าอะไรคือ งานศิลปะ และงานออกแบบ เหตุผลและที่มาที่ไป รวมถึงหน้าที่ของงานศิลปะและงานออกแบบ ในแง่มุมต่างๆ ผ่านเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทัศนธาตุ (Visual elements) และ องค์ประกอบศิลป์และการออกแบบเบื้องต้น (Composition) และศึกษาผ่านการวิเคราะห์งานศิลปะและงานออกแบบที่น่าสนใจ

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com