11. คอร์ส วาดเส้น

Entrance Course

คอร์ส วาดเส้น

ควรเรียนคอร์ส Basic ให้ครบ 4 คอร์สมาก่อน

***ต้องจบคอร์ส Basic Drawing มาก่อน (4ครั้ง)***

สำหรับ:

สอบเข้ามัณฑนศิลป์ทุกสาขา ม.ศิลปากร
และคณะ/สาขาออกแบบ ที่อื่นๆ

จำนวนครั้ง:

คอร์สละ 8 ครั้ง

สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ต้นเดือน

เวลาเรียน:

วันเสาร์       บ่าย  14.00 – 17.00   (3ชั่วโมง)

วันอาทิตย์   เช้า   10.00 – 13.00   (3ชั่วโมง)

ค่าเรียน:

3,500 บาท

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com