03. ความถนัดทางสถาปัตย์ (PAT4,สอบตรง) Online

Entrance Course

ความถนัดทางสถาปัตย์ (PAT4,สอบตรง) Online

Course เตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตย์ วิชา PAT4, สอบตรง

เรียนครั้งละ 1.5 – 2 ชม. / ครั้ง พร้อมการบ้าน

 

โปรโมชั่น
เหมาจ่าย 4 คอร์ส
นิเทศศิลป์ 1-2
วาดเส้น 1-2
จากเดิม 6,000 บาท
เหลือเพียง 5,000 บาท
รวม 32 ครั้ง

Course Plan

Arch1 (8ครั้ง) Basic sketch and design

เนื้อหา

 • การฝึกลากเส้นให้รวดเร็วแม่นยำตามที่ต้องการ การวาดวัตถุ 3 มิติ เน้นโครงสร้าง สัดส่วนและรายละเอียด
 • การฝึกวาดคน รถ ต้นไม้ และวัตถุอื่นๆตั้งแต่เดี่ยวๆ ถึงกลุ่มใหญ่ๆ
 • การวาดองค์ประกอบอาคาร
 • พื้นฐานความเข้าใจในการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความงาม และทฤษฎีสีเบื้องต้น

Arch2 (8ครั้ง) Basic Perspective + Isometric

เนื้อหา

 • หลักการวาด Perspective  (1vp), ตึกแถว, Scale in perspective (HL) ยืน-นั่ง, Perspective composition 
 • 2vp Perspective, โจทย์ tiveที่ควรฝึก 
 • Isometric วัตถุยากๆ
 • Perspective Bird eye view, Worm eye view + shade shadow
 • Perspective + Color
 • Isometric + shade shadow

Arch3 (8ครั้ง) Advance Perspective + 2D,3D Sketch design

เนื้อหา

 • วิธีตัด Graphic, Composition for graphic 
 • Logo & Symbol design, Basic Type face
 • Basic sketch design (S size product)
 • Sketch design (M size product, furniture)
 • 3vp perspective and tips & tricks

Arch4 (8ครั้ง) Advance 3D Sketch design + Architecture Theory

เนื้อหา

 • Sketch design (L size, interior/architecture)
 • Sketch design advance concept
 • Architecture Theory