เรขศิลป์ คืออะไร และเงื่อนไขต่างๆในการเข้าเรียน

เรขศิลป์ศิลป์ คืออะไร และเงื่อนไขต่างๆในการเข้าเรียน

เรขศิลป์ (Graphic Design)

เรขศิลป์ เป็นวิชาเอกที่อยู่ในภาควิชานฤมิตศิลป์ (creative art) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสาร การออกแบบด้วยภาพและตัวอักษรอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการออกแบบ ส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยกับ“งานออกแบบเรขศิลป์” เช่น ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบป้าย ออกแบบโลโก้ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบตัวอักษร ฯลฯ

เพราะการสร้างสรรค์ผลงาน คือการออกแบบเรื่องราวและการสื่อสาร ซึ่งการออกแบบ Graphic Design ไม่ใช่เพียงการออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารที่ดีคือ การที่ผู้ชมเห็นและสามารถเข้าใจความหมายของภาพ ให้รู้สึกแบบที่เราต้องการให้รู้สึกโดยที่ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไปในการเข้าใจแก่นของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร

คำถาม :

” ชอบ Graphic Design เข้าคณะอะไรดี ” | ชอบทำงานออกแบบเรียน เรขศิลป์ ดีไหม | อยากเป็นนักออกแบบต้องเรียนเรขศิลป์ 

 

โดยคำว่า เรขศิลป์ นั้น เป็นคำที่มีการบัญญัติขึ้นมาครั้งแรกโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่า Graphic Design ที่หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบทางการออกแบบ (Compose) ว่าด้วยเรื่องของงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ (Element) ที่แตกต่างกัน เช่น รูปถ่าย, รูปภาพประกอบ, ตัวอักษร และ องค์ประกอบอื่น ๆ ตามหลักการออกแบบเรขศิลป์

สาขาวิชาเรขศิลป์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เรขศิลป์ศิลป์ คืออะไร และเงื่อนไขต่างๆในการเข้าเรียน

ใครเหมาะที่จะเรียนเรขศิลป์

คนที่จะเรียนเรขศิลป์ควรเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต มองเห็นความสวยงามของสิ่งรอบ ๆ ตัวและประโยชน์ของการออกแบบที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม สนใจด้านการออกแบบ  และที่สำคัญที่สุดของเรขศิลป์ คือทักษะพื้นฐานทางด้านการออกแบบเพื่อที่จะสื่อสารได้

 

เรขศิลป์มีที่ไหนบ้าง

เรขศิลป์ หรือ Graphic Design เป็นวิชาเอกในภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรม จุฬาฯ แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีชื่อเรียกวิชานี้แตกต่างกัน เช่น

  1. สาขา นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ(มศว)
  3. วิชาเอกเรขศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. CommDe (Communication Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. CommDes (Communication Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

เรขศิลป์ กับ TCAS

สาขาวิชาเรขศิลป์ อยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา)

  • รอบที่ 1 (Portfolio) *อ้างอิงข้อมูลจากปี 2563* – รับ 15 คน

 

เกรดเฉลี่ย :

– ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) :

– มีผลงานทางด้านการออกแบบเรขศิลป์ในแฟ้มสะสมผลงานจัดทำไม่เกิน 10 หน้า

– แผ่น DVD, USB Flashdrive ที่มีไฟล์ผลงานทางด้านการออกแบบ และจิตอาสา

  • รอบที่ 2 (โควตา) *อ้างอิงข้อมูลจากปี 2563* – รับ 5 คน

 

เกรดเฉลี่ย :

– ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

 

การสอบอื่น ๆ :

– คะแนน 9 วิชาสามัญ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ 2)

– สอบทฤษฎีนฤมิตศิลป์ และทักษะนฤมิตศิลป์ (ทางจุฬาฯจัดสอบวันที่ 7-8 มีนาคม 2563)

 

เรขศิลป์ศิลป์ คืออะไร และเงื่อนไขต่างๆในการเข้าเรียน

จบเรขศิลป์แล้วทำอะไร ?

โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่จบเรขศิลป์ จะทำงานสายออกแบบ เช่น

1.นักออกแบบ กราฟิกดีไซน์ (Graphic Designer)

การออกแบบเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก ประกอบด้วยทั้งความสวยงามและความชัดเจนในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้รับสาร เข้าใจและรับสารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งกราฟิกดีไซน์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  และทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์เราและคู่แข่ง

2. นักวาดภาพประกอบ (Illustrator) หรือเปิดสตูดิโอของตัวเอง

นักสร้างสรรค์ผลงาน วาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง เป็นคนที่สร้างตัวละครและตัวตนขึ้นมา หรือภาพประกอบที่ช่วยให้การดึงดูดสร้างความสนใจให้คนสนใจในเนื้อหาที่ประกอบนั้น เป็นงานที่ต้องผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวและความสวยงามในการออกแบบ มากไปกว่านั้นคือผลงานที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

3.นักครีเอทีฟโฆษณา (creative)

นักครีเอทีฟโฆษณาการใช้ความคิดสร้างสรรค์กระกอบกับความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลงานงานโฆษณาให้มีความน่าสนใจและมีความเข้าใจในใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพื่องานโฆษณาบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ให้เกิดการจดจำสินค้าได้ ต้องการให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ฯลฯ

ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดในการเลือกประกอบอาชีพ

 


สามารถติดต่อเราได้ที่นี้
ครูอะไหล่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com

หรือ จากปุ่มมุมขวาล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง