Private Course

คอร์สส่วนตัว Private

รอบเรียนปกติ:

วันเสาร์, อาทิตย์

  • เช้า 10.00 – 13.00 (3ชั่วโมง)
  • บ่าย 14.00 – 17.00 (3ชั่วโมง)
คอร์สละ:

4 ครั้ง

ค่าเรียน:

6,000 บาท

คอร์สส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย และความต้องการเฉพาะทาง โดยครูอะไหล่ และครูต้น เป็นผู้กำหนดเนื้อหา จำนวนครั้งที่เรียน และผู้สอนในแต่ละครั้งให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด  ในคอร์สนี้ผู้เรียนสามารถเลือกวันเรียนเองได้ตามความสะดวก

ผู้สนใจสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อปรึกษาแนวทางการเรียน กับครูอะไหล่ และครูต้น เพื่อผู้กำหนดเนื้อหา จำนวนครั้งและรอบเรียน