Basic Drawing

Basic Drawing

Chapter 1 : วาดเส้นประสาทสัมผัส Contour drawing

วาดเส้นประสาทสัมผัส Contour drawing I VA สอนศิลปะออนไลน์ คอร์สทดลองเรียน 

คอร์ส BASIC DRAWING วาดเส้นพื้นฐาน พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนศิลปะ หลักสูตรเก่งเร็ว ด้วยสมองซีกขวาจากทฤษฎีการสอนของอังกฤษ นำมาสอน(ฟรี)ให้ทุกคนได้ทดลองเรียนกันของลงคอร์สเต็ม
สอนโดย ครูอะไหล่ ชวัส จำปาแสน ครูศิลปินผู้เชียวชาญในหลักสูตรโดยตรงและชำนาญการด้านวาดเส้นเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงจากการสร้างผลงานสตรีทอาร์ตขนาดใหญ่บนตึก 3-5 ชั้น วาดด้วยความแม่นยำโดยไม่พึงพาโปรเจคเตอร์ ฝึกฝนทักษะมาด้วยหลักสูตรนี้และนำมาสอนจนนักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่รวดเร็วอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ประสบความสำเร็จสอบติดมหาวิทยาลับได้ผลที่ดี ต่อยอดความรู้ได้ในระยะยาว

 

 

สามารถติดตาม viridian academy of art และ ช่องทางต่างๆได้ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art 
Email : viridian.academy.2019@gmail.com